Z głębokim żalem i smutkiem  informujemy o śmierci

Ś.P.

Pani

mgr farm.  Alicji Musiałkiewicz (z d. Barańska)

/właścicielki i kierownika apteki w miejscowości Sadowne/

Wyrazy głębokiego współczucia Synowi, najbliższej Rodzinie

oraz

wszystkim znajomym

składa Okręgowa Rada Aptekarska w Warszawie oraz pracownicy Biura Izby.

***Zostaw odpowiedź