Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) – organy administracji miar mogą, na wniosek podmiotu uprawnionego do składania wniosków o legalizację ponowną, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej, a tym samym zezwolić na dalsze użytkowanie danego przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na warunkach wyszczególnionych w przedmiotowym art. 29 ustawy.

Źródło: https://krakow.gum.gov.pl/umm/aktualnosci/3623,Mozliwosc-odroczenia-terminu-dokonania-legalizacji-ponownej.html

Leave a reply