LUTY 2019 

1) Konsultacje farmaceutyczne od 1 stycznia 2019 r. (nowe zasady) 

uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2019 (począwszy od Nowego Roku) pytania dot. zagadnień farmaceutycznych („konsultacje farmaceutyczne”) prosimy zadawać wyłącznie drogą elektroniczną kierując pytania na mail: pytania@oia.waw.pl

Ostatni dyżur Pani magister Anna Pławska pełniła do czwartku 27 grudnia 2018 r.

2) W czwartki, w godz. 13.15 – 16.00 pełnione są dyżury RADCY PRAWNEGO BIURA IZBY p. Sylwestra Majewskiego. Konsultacje odbywają się drogą tel. 785-665-513 bądź osobiście w Biurze Izby.

3) DORADZTWO PODATKOWE p. Bogusław Niemiec, czwartek 14 lutego 2019 r. w godz. 11.00 – 13.30. Obowiązują zapisy tel. 785-665-517. Konsultacje odbywają się co 30 min. Istnieje możliwość zadania pytania telefonicznie: 785-665-513 w godz. 11.00-13.30 (pomiędzy konsultacjami „bezpośrednimi”)

LUTY 2019 

od 28 stycznia do 10 lutego br. – na terenie woj. mazowieckiego odbywają się FERIE ZIMOWE /dlatego też w tym czasie nie przewidujemy spotkań, zebrań, itp./

14 lutego

-10.00 Zebranie Właścicieli Aptek Og. – Członków OIA w Warszawie (Biuro Izby)

-16:00 Zebranie Szpitalników (Biuro Izby)

 

15 lutego – 17 lutego (piątek-niedziela)

-Posiedzenie Rady (Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie) – Rada „wyjazdowa”

/Wnioski o stwierdzenie  uprawnień (przyznanie PWZ) przyjmujemy do 14 lutego br. (włącznie). Wnioski, które wpłyną do Biura Izby po tym terminie będą rozpatrywane na posiedzeniu Rady w marcu br. – wstępny /jeszcze nie potwierdzony/ kolejny termin Rady wtorek 19 marca br./

-Prezydium „wyjazdowe” pomiędzy posiedzeniami Rady w dniach 15-17 lutego br.

 

17 lutego (niedziela)

-17.00 Koncert Noworoczny OIA w Warszawie w Filharmonii Narodowej

 

19 lutego

-16.30 Komisja Etyki

 

20 lutego (środa)

-11.00 Zebranie (spotkanie) Seniorów (Biuro Izby)

-9.30 Zebranie Kierowników Aptek Ogólnodostępnych odbędzie się w środę 20 lutego 2019 r. (ZMIANA TERMINU – pierwotnie zebranie było zaplanowane w czwartek 21.02.2019 natomiast z przyczyn od nas niezależnych odbędzie się w środę 20 stycznia 2019 r.)

 

21 lutego 

-15.00 Zebranie Hurtowników (Biuro Izby)

-16.00 Prezydium OIA w Warszawie

 

23 lutego (sobota)

-10.00 Okręgowy Zjazd Aptekarzy (OZA) OIA w Warszawie, Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie (CBR), I p. Sala Odczytowa

-19.00 XII Gala Karnawałowa Fundacji Przyjaciół PRO-SENIORE,  Hotel Marriot

 

24 lutego (niedziela)

-9.00 Rozpoczęcie 2 cyklu Akademii Kierownika Apteki /lista zamknięta/ (Biuro Izby)

 

26 lutego

-17.00 Spotkanie (zebranie) Komisji Legislacyjnej OIA w Warszawie (Biuro Izby)

 

28 lutego

-16.00 Prezydium OIA w Warszawie

/harmonogram w lutym br.wg stanu na dzień 28.1.2019/

 Zostaw odpowiedź