Uchwała Nr II/25/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4.12.2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pruszkowskiego na rok 2019.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

20190108145911Zostaw odpowiedź