Budżet państwa traci miliardy na tym, że pacjenci nie przyjmują przepisanych im leków. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są zarówno niewyobrażalne ilości niewykorzystanych lub przeterminowanych leków, które lądują w śmietniku, jak i niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia pacjenta, który nie trzyma się zaleceń lekarskich.

Raport NFZ wskazuje, że w 2018 r. zrealizowano 55,2 mln recept na 127,9 mln opakowań leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia. Kwota refundacji wyniosła 1,2 mld zł, czyli ok. 14 proc. całego budżetu na refundację apteczną. Recepty wykupiło 8,8 mln pacjentów, a państwo dopłaciło do leków refundowanych 802 mln zł. Jeśli przyjąć, że połowa z nich nie zażyła leków, to tylko chorzy na nadciśnienie zmarnowali ponad 400 mln zł.

Sytuację tę mogłaby poprawić realna opieka farmaceutyczna, której elementem byłoby sprawowanie pieczy przez farmaceutę m.in. nad przyjmowaniem leków przez pacjenta. Dzięki narzędziom informatycznym – m.in. e-recepcie i dostępie do internetowego konta pacjenta – mógłby on nie tylko przypilnować, by chory wykupił przepisany lek, ale także wyjaśnić mu, jak go stosować, a potem sprawdzić, czy nie przestał go zażywać. Na Zachodzie farmaceuci wykorzystują new medicines service, czyli serwis nowych leków, który wysyła do pacjenta przypominające esemesy.

Możliwość realizowania opieki farmaceutycznej mogłaby wprowadzić ustawa o zawodzie farmaceuty. Ta niestety utknęła w Ministerstwie Zdrowia. W styczniu resort informował, że ustawa lada chwila trafi do konsultacji, ale tak się nie stało.

Raport po raz pierwszy pokazuje skalę przestrzegania zaleceń lekarskich na podstawie danych pochodzących z baz NFZ. Dotychczasowe analizy opierały się na dużo mniejszej próbie. Dane dotyczące realizacji recept przez pacjentów potwierdzają, że poziom przestrzegania zaleceń lekarskich jest bardzo niski. To pokazuje potencjał serwisów aptecznych będących elementem opieki farmaceutycznej oraz konieczność rozpoczęcia prac w Ministerstwie Zdrowia i NFZ, które zmierzałyby do stworzenia serwisów przypominających o wzięciu leku. Wydaje się, że konieczne jest zakończenie prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Doświadczenia krajów zachodnich, np. Irlandii czy Wielkiej Brytanii, pokazują, że zainwestowanie 1 euro w opiekę farmaceutyczną przynosi 5 euro dla budżetu ochrony zdrowia – Michał Byliniak – prezes OIA Warszawa, prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej.

Więcej informacji: rp.plZostaw odpowiedź