a dotycząca wniosku o założenie konta w P1 oraz wygenerowanie certyfikatów dla apteki.

 

AKTUALIZACJA 15.11.2018

WAŻNE!!!

Procedura zakładania konta apteki w systemie P1

 

 1. Niniejsza procedura przeznaczona jest dla farmaceutów, którym powierzono zastępstwo Kierownika Apteki podczas dłuższej nieobecności Kierownika wskazanego w Rejestrze Aptek.
 2. Cel: złożenie wniosku o założenie konta w systemie P1 i wydanie stosownych certyfikatów dostępowych dla wskazanej apteki.
 3. Osobą, której powierzono zastępstwo Kierownika Apteki może być jedynie farmaceuta zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Farmaceutów.
 4. Do złożenia wniosku przez osobę pełniącą obowiązki Kierownika Apteki należy kolejno przejść niżej wymienione kroki:

Azaktualizować w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym informację o tym, że dla apteki o wskazanym ID została powołana osoba czasowo zastępująca Kierownika Apteki;

B) złożyć wniosek do CSIOZ o założenie konta w P1 podając następujące dane:

 • Imię i nazwisko oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu Kierownika Apteki;
 • Imię i nazwisko oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu osoby, której powierzono obowiązki Kierownika Apteki;
 • Nazwę Okręgowej Izby Aptekarskiej, w której są zarejestrowani obaj kierownicy;
 • Unikalny identyfikator apteki z Rejestru Aptek, dla której składany jest wniosek;
 • Dane administratora danych systemu usługodawcy/administratora w aplikacji usługodawców i aptek: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL;

C) dostarczyć żądanie wystawienia certyfikatu w postaci plików CSR wygenerowanych za pomocą dedykowanego oprogramowania „Generator CSIOZ”

instrukcja obsługi programu znajduje się pod adresem: https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/Instrukcja_CSR.pdf

 1. Wniosek należy wysłać za pośrednictwem systemu ePUAP na adres skrytki CSIOZ

/csiozgovpl/SkrytkaESP

Instrukcja wysyłania pism za pośrednictwem platformy ePUAP znajduje się pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne

Aby przesłać pliki CSR za pośrednictwem ePUAP, należy przygotować je jako archiwum .zip (spakowane dowolnym programem do kompresji plików).

 1. Wniosek należy podpisać Profilem Zaufanym wystawionym dla osoby, której powierzono zastępstwo Kierownika Apteki wskazanej we wniosku.

Aktualizacja 15 11 2018 PROCEDURA – zakładanie konta w P1 przez PO kierownika

 

oraz WNIOSEK (Aktualizacja 15.11.2018)

Aktualizacja 15.11.2018 WNIOSEK – zakladanie konta w P1 przez PO kierownika (.docx)

Aktualizacja 15.11.2018 WNIOSEK – zakladanie konta w P1 przez PO kierownika (.pdf)

 

 Zostaw odpowiedź