Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem procesu certyfikacji użytkowników końcowych (w tym aptek ogólnodostępnych i szpitalnych) przekazujemy pismo zawierające informację o krokach jakie powinny podjąć apteki po otrzymaniu dedykowanej korespondencji z fundacji KOWAL.

Przypominamy, że dostosowanie aptek (ogólnodostępnych i szpitalnych oraz działów farmacji szpitalnej) do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83/WE (tzw. antyfałszywkowej) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 wymaga:

  1. Zakupu czytników 2D (Nie dotyczy aptek posiadających czytniki kodów QR na potrzeby realizacji e-recept)
  2. Wyposażenia aptek w oprogramowanie umożliwiające weryfikację i wycofywanie unikalnych identyfikatorów poprzez dostosowanie obecnie funkcjonującego oprogramowania lub zakup oprogramowania działającego niezależnie
  3. Uzyskania bezpłatnego certyfikatu z Fundacji KOWAL (szczegóły w załączonym piśmie fundacji KOWAL)
  4. Rejestracji certyfikatu w oprogramowaniu umożliwiającym weryfikację i wycofywanie unikalnych identyfikatorów (we współpracy z dostawcą oprogramowania)

Z poważaniem

Michał Byliniak

CERTYFIKACJA_KROKI_INFOZostaw odpowiedź