Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu do pracy magisterskiej mającym na celu walidację kwestionariusza HS-EBP. Kwestionariusz HS-EBP służy do uzyskania informacji na temat rozpowszechnienia praktyki opartej na dowodach naukowych wśród pracowników ochrony zdrowia.

Praktyka oparta na dowodach naukowych (EBP, ang. Evidence Based Practice) jest to taki sposób realizowania praktyki zawodowej, który uwzględnia wiarygodne dane pochodzące z badań klinicznych.

https://docs.google.com/forms/d/1Pm1wkoDqchOk-EZnmSd7Rc7XC4E4x46oNPYoWC8yYrY/edit?ts=5adf0045

Dziękuję za udział w badaniu,
Magdalena Jasińska

Opiekun pracy: dr n. farm. Anna Dworakowska
Promotor pracy: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej
Warszawski Uniwersytet MedycznyZostaw odpowiedź