Opinie Izby dot. wydania zgody na przyjęcie studenta VI roku na 6-cio miesięczne staże. Opinie wydane w latach: 2017, 2018

apteki stażowe na terenie działania OIA w Warszawie ( plik .pdf)

***

zródło: WF WUM

Kierownicy aptek zainteresowani przyjęciem studenta VI roku kierunku farmacja na obowiązkową praktykę zawodową przygotowującą do wykonywania zawodu powinni zgłosić aptekę, postępując zgodnie z  wytycznymi zamieszczonymi poniżej:

 1. Zapoznać się z zamieszczoną poniżej dokumentacją regulującą Praktykę zawodową w aptece.
  (dostępna w dokumentach do pobrania)
 2. Dostarczyć w oryginale do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM dokument Zgłoszenie Apteki (dostępny w dokumentach do pobrania)
  Adres do korespondencji:
  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
 3. Wypełnić i dostarczyć zgodnie z instrukcją do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dokumenty zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Medycznego
  http://wif.waw.pl/apteki-stazowe/

Apteki, które uzyskają pozytywną opinie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej na prowadzenie Praktyk zawodowych w aptece zostaną wpisane na listę aptek stażowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Dziekantu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz w gablotach z informacjami dla studentów kierunku farmacja w budynku Wydziału Farmaceutycznego.
Studenci będą kierowani do apteki, celem odbycia Praktyki zawodowej w aptece, na podstawie dostarczonego do Dziekanatu Oświadczenia (dostępne w dokumentach do pobrania) podpisanego przez kierownika apteki.
Osoby mające dodatkowe pytania proszone są o kontakt z Dziekanatem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej pod numerem telefonu: 22 57 20 727.

Lista aptek (WF WUM) dla studentów VI roku kierunku farmacja  aktualizacja 15.02.2018 r.

Dokumenty do pobrania :

Zgłoszenie Apteki

Oświadczenie

Rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej w aptece

Ustawa o izbach aptekarskich z 19.04.1991 r.

Zasady realizowania 6-miesięcznej praktyki zawodowej przez opiekuna w aptece

Regulamin sprawowania nadzoru nad realizacją 6-miesięcznej praktyki zawodowej w aptece przez nauczyciela akademickiego

Zasady odbywania 6-miesięcznych praktyk zawodowych studentów

Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej

 Zostaw odpowiedź