źródło: NIA

W NUMERZE: 

AKTUALNOŚCI

WSZECHNICA APTEKARSKA

MANUAŁ APTEKARSKI

RYNEK LEKÓW

PANORAMA SAMORZĄDU

LEX APOTHECARIORUM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Z UNIWERSYTETU

BIBLIOTEKA FARMACEUTY

BAROMETR PEX PHARMA

PRZEGLĄD PRASY

NOWE REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU

SPORT TO ZDROWIE


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,

mgr farm. Michał Grzegorczyk – Redaktor Wydawca
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora NaczelnegoZostaw odpowiedź