Szanowni Państwo,

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ubiega się o przedłużenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Farmacja Szpitalna, w związku z tym konieczne jest dokonanie aktualizacji dokumentów, które należy złożyć do CMKP w nieprzekraczalnym terminie do 16.11.2019 r. poprzez system SMK.

Prosimy o ponowne przesłanie podpisanego i z aktualną datą Oświadczenia Kierownika Specjalizacji (plik z oświadczeniem w załączeniu). Prosimy także o przesłanie skanu Prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz Dyplomu uzyskania specjalizacji

Skany powyższych dokumentów, najlepiej w formacie pdf, prosimy przesłać na adres mailowy slawomir.bialek@wum.edu.pl najpóźniej do 04.11.2019 r. 

Powyższe dokumenty są niezbędne do uzyskania przedłużenia akredytacji z farmacji szpitalnej a przede wszystkim do zapewnienia maksymalnej liczby miejsc dla farmaceutów chcących szkolić się w dziedzinie farmacja szpitalna.Zostaw odpowiedź