• Zmiana wysokości składki członkowskiej

    Zmiana wysokości składki członkowskiej

    Załączamy artykuł dot. zmiany oraz powodów zmiany wysokości składki Członkowskiej OIA w Warszawie, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Ponadto w Biuletynie Informacyjnym nr 2/2017 na stronie: 8, 9 został zamieszczony skan Uchwały dot. obowiązującej…